RESİM GALERİSİ
|  SİTE HARİTASI|FACEBOOK |TWİTTER|YOUTUBE                                                          

İMAR - RUHSAT İŞLEMLERİ

İmar Ruhsat İşlemleri İçin Belgeler

YAPI RUHSATI

______________

1-Dilekçe

2-Tapu fotokopisi (son 3 aylık aslı gibidir kaşeli)

3-Numarataj yazısı

4-İmar durumu belgesi

5-Aplikasyon krokisi

6-Su-kanalizasyon bağlantı harç makbuzu

7-Asfalt kazı ve kırım harç makbuzu

8-9-Kimlik fotokopisi ve Belediye sicil numaraları

10-Müellif Taahhütnameleri

 

11-Yapı Denetim sözleşmesi(şirket ve mal sahibi) aslı

12-Yapı denetim şirket taahhütnamesi 2 nüsha  aslı

13-Yapı denetim şirketinin izin belgesi  (noter tasdikli) fotokopi

14-Yapıya ait bilgi formu  çıktısı

15-Hizmet bedeli makbuzu (y.denetim hesabına mal sahibince yatırılan) aslı

16-17-Şantiye şefi sözleşmesi ve taahhütname

18- Proje kontrol formu

 

19-Zemin etüdü

20-Mimari,statik ve tesisat proje ve hesapları

 

21-Mal sahibi müteahhit olacaksa

    A- Müteahhitlik yetki belge numarası

    B -Taahhütname

 

22-Müteahhit varsa

   A-Kat karşılığı noter sözleşmesi

   B-vergi levhası fotokopisi

   C-ticaret odası yapı müteahhitliği meslek kaydı

   D-sgk numarası

   E-şirket ise yetki belgesi

   F- Müteahhitlik yetki belge numarası

 

23-Fedaş tan Enerji müsade yazısı

 

                    YANAN-YIKILAN YAPI FORMU

______________________________________

1-NUMARATAJ YAZISI

2-DİLEKÇE

3-BİNA FOTOĞRAFI (RENKLİ)

4-YIKIMDAN SORUMLU İNŞ.MÜHENDİSİ RAPORU

5-MUHTARDAN ALINACAK BOŞ BELGESİ

6-ELEKTRİK İLİŞİK KESME YAZISI

7-SU İLİŞİK KESME YAZISI

8-DOĞALGAZ İLİŞİK KESME YAZISI

9-SON 3 AYLIK TAPU KAYDI

10-MAL SAHİBİ KİMLİK FOTOKOPİSİ

11-MAL SAHİBİ BELEDİYE SİCİL NUMARASI

12-İŞLEMLER MÜTEAHHİT ADINA YAPILACAKSA

A-KAT KARŞILIĞI NOTER SÖZLEŞMESİ

B-TİCARET ODA KAYDI

C-VERGİ LEVHASI

D-SGK NUMARASI

E-ŞİRKETSE YETKİ BELGESİ


KALORİFER İŞLETME RUHSATI

1-Onaylı kalorifer projesi
2-İnşaat ruhsat fotokopisi
 
3-Gercek kişi adına ise;
A-2 adet fotograf
B-Nufus cüzdan fotokopisi
 
4-Kurum adına ise;
Kurum tarafından kurum adına yetkilendirilmiş kişinin yetki belgesi ve resmi iş ise gecici kabul belgesi (aslı görülmek üzere)
 
5-Kazan, brülör, genleşme deposu, su deposu, hidrofor, yangın tüpü, yangın dolapları ve aspiratör faturası
6-Enerji kimlik belgesi

 

İMAR DURUMU

1-Tapu (noterden aslı gibidir yapılacak)

2-Aplikasyon krokisi(aslı gibidir yapılacak)

3-Tapu kayıt belgesi(aslı)

4-Mal sahibi veya vekili müracaat edecek

5-Plankote ve kırmızı kot evrakı

BAŞKAN

Salih İLHAN
Belediye Başkan
    
HİZMETLER