RESİM GALERİSİ
|  SİTE HARİTASI|FACEBOOK |TWİTTER|YOUTUBE                                                          

MİSYON VE VİZYONUZVİZYONUMUZ

Beldemizin turizm, doğa ve su sporları, sosyal ve kültürel faaliyetlerle ulusal veya uluslararası alanda yankı uyandıracak etkinliklerin yapılması; güvenli ve huzurlu bir kent ortamı sağlanması, bilgi toplumuna geçişi, vatandaşımızın kamu hizmetlerinden eşit şekilde yararlanmalarını, kaliteli eğitim ve sağlık hizmetini, yardıma muhtaç vatandaşlarımıza ayni ve nakdi yardım verilmesi; tüm bu hizmetleri yürütürken hukuk devleti ilkesi ve toplam kalite yönetimini dikkate alarak, insan onuruna yaraşır ve vatandaş odaklı bir anlayışla kamu hizmetini sunarak; doğa ve çevre duyarlılığının, sosyal sorumluluk bilincinin ve demokrasi kültürünün en üst düzeyde hakim olduğu, etik ilke ve standartlarının benimsendiği, STK bilinci ile inisiyatif geliştirebilen, sakin kent (cittaslow) felsefesi ile hareket edilerek turizm alanında cazibe merkezi bir kent olmaktır.

MİSYONUMUZ

Rüstemgedik Belediyesi, şeffaflık, hesap verilebilirlik, doğruluk, etik yönetim ilkelerine uygunluk, vatandaş odaklı hizmet anlayışı ve evrensel insan hakları değerleri gibi genel ilkelere dayalı olarak, vatandaşlarımızın eğitim, sağlık, güvenlik, adalet ve diğer hizmet alanlarında en iyi hizmeti almasını sağlamayı görev edinmiştir. 

TEMEL DEĞERLER

1-Toplumda birlik bütünlüğü sağlamak ve birlikte hareket edebilme alışkanlığını kazandırmak, 

2-Demokratik değerleri hâkim kılmak, 

3-Adalet duygusunu hâkim kılmak, 

4-İnsan haklarını korumak ve geliştirmek, 

5-Sivil toplumu güçlendirmek, 

6-Sosyal dokuyu güçlendirmek, 

7-Sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı güçlendirmek, 

8-Toplumun eğitim ve kültür düzeyini yükseltmek, 

9-İlçemizin, beldelerimizin kültür varlıklarını geliştirmek ve turizme kazandırmak, 

10-Çevreyi korumak ve çevre duyarlılığını geliştirmek, 

11-İleri derecede güvenlikli bir yaşam alanı oluşturmak, 

12- Etkin, verimli, çözüm odaklı, insana saygılı ve hızlı işleyen bir kamu hizmeti anlayışını hâkim kılmak.

 

 

BAŞKAN

Salih İLHAN
Belediye Başkan
    
HİZMETLER